دسته: مسکن

فروش واحد مسکونی دو واحدی 0

فروش واحد مسکونی دو واحدی

دو طبقه اول و طبقه دوم- ۱۲۶ متر سند جدا طبقه اول۱۵۰ ملیون طبقه دوم ۱۳۰ ملیون با بالکن۱۵ متری رو به دریا امتیازات جدا   کد:۱۰۸